2011. március 19., szombat

A Tisztelet


A tisztelet ősérzése mozdul
-a gyermekben, aki apjára, anyjára felnézni akar;
-az ifjúban, aki tanárjában, nevelőjében tudást, jellemet keres, hogy valami tökéletest találjon;
-az emberben, mikor eszmét akar találni, mikor eszményt akar látni, hogy élete beteljesedjék.
Az ember önmagánál többet, nagyobbat keres, akar, vágyik valamire vagy valakire.
AZ EMBER FÖLFELÉ NÉZŐ LÉNY.
Az ember tiszteletre született, és csak akkor lesz kiegyensúlyozott, ha értékesebbet talál önmagánál. Az ember akkor érzi jól magát, akkor érzi legnagyobbnak magát, ha van aki vagy ami előtt leborulnia érdemes!
A személynek a tisztelet természetes igénye és egyben értéke. Erre az alapra építi, ebből akarja kivirágoztatni az emberiség minden nagy nevelője törvényeit, a helyes emberi élet szabályait. A Biblia az imádás és tisztelet parancsával kezdi tíz parancsolatát.
A marxizmus humanizmusa a közösségnek követel tiszteletet. Akit betölt a tisztelet, annak az élete irányt kapott. Képes fejlődni. Gazdagszik. A tiszteletben nyílik értékek befogadására a szív.

A tisztelet ősérzése áhítattal tölti be az embert, mikor virágbimbóra néz;
A csodálkozó tisztelet nyitja ki a szemét a feltalálónak, ad szárnyakat a művész képzeletének, tanítja látni a szerelmes szívét.

Az operaénekes Simándi József nyilatkozta a televízióban:
"Mi kell ahhoz, hogy jó énekessé váljon az ember? A tehetség mellett szorgalom és alázatos tisztelet az előadott mű és a közönség iránt."

Egy kórbonctani professzor pedig arról beszélt, hogy tanítványainak mindig mondja: "A halott emberhez is azzal a tisztelettel kell lépnünk, hogy ő még valamire taníthat minket."

HOL KEZDŐDIK A TISZTELET?

Tiszteld önmagad ember voltát. Ismerd meg értékeidet. Ha tudod tisztelni önmagad, már mozdul is benned a másik iránti tisztelet, hiszen ő is ember.
Mikor szemléli a csillagos eget, mikroszkóppal kukucskál az anyag belsejébe; mikor Bach- vagy Beethoven-zenét hallgat; mikor belefelejtkezik egy gyermek tekintetébe, szerelmese szépségébe.
Végtelen és egyetlen "világ" vagy, mely csodálatra méltó. És amikor kinézel benső világodból, mérhetetlen és számtalan világ tárul eléd, melyet megismerni és megszeretni igazán a tisztelet első lépése által lehet.
Igen, ISMERNI ÉS SZERETNI! 

Az első lépés, hogy bármit vagy bárkit ismerj vagy szeress az, hogy tudd TISZTELNI.
A tisztelet sorsjelentőségét Albert Schweitzer fogalmazta meg:
A LEGFŐBB ERÉNY AZ ÉLET TISZTELETE.
Jelenünket és jövőnket csak a tisztelettől áthatott emberek építik és csak ők építhetik igazán.
A tisztelet ősérzése, mely őslátás, ősértékelés-töltsön be és vegyen körül.

Bűn


Sri Chinmoy

Mit jelent az Ön számára a bűn?


Számomra a bűn egyfajta tökéletlenség vagy tudatlanság. Nem szükségszerűen valami nagyon rossz, undorító vagy megérinthetetlen dolog. A fejlődés folyamán a tökéletességet célozzuk, de jelenleg az emberek többsége még a tudatlanság és az önengedékenység élvezetében tobzódik. Mindaddig, amíg tudatlanságban vagy, teszel helytelen dolgokat, követsz el bűnt. De nem szabad azt érezned, hogy teljesen el vagy veszve, vagy elfed a sötétség. Épp csak a kevesebb Fényből a több Fény felé haladsz, és végül a tudatlanság-tökéletlenség-bűntől való felszabadulás felé.
Hogyan szabadul meg az ember a bűntől? Ez a felszabadulás hirtelen történik meg?
Az ember csak úgy szabadíthatja meg magát a bűntől, ha segítségül hívja Isten állandó kegyelmét.
Isten kegyelme mindig bőségesen és erőteljesen ereszkedik alá, de a legtöbb ember nem próbálja meg befogadni. Ha az ember meg akarja szabadítani magát a tudatlanságtól, és sír, hogy megkapja Isten könyörület-esőjét, akkor feltétlenül ki fog szabadulni a tökéletlenség-bűn hálójából. De ez a felszabadulás fokozatosan jön, ahogy a kereső egyre megvilágosultabb lesz. Nem szabad egyik napról a másikra megtörténő hirtelen és csodálatos átalakulásra várnod, bár néha ilyen is előfordul.

Aggodalom


Nem tudom, mi fog történni velem a jövőben, és sokat aggódom a sorsomon. Helyes ez? 

Nem, nem szabad aggódnunk. Korlátlanul bíznunk kell Istenben, Belső Vezetőnkben és spirituális mesterünkben. Éreznünk kell, hogy Isten nemcsak hogy tudja, mi számunkra a legjobb, de meg is teszi, ami a legjobb számunkra. 
Azért aggódunk, mert nem tudjuk, mi fog történni velünk holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor ki fogja megtenni? 
De ha érezni tudjuk, hogy van valaki, aki végtelenül többet gondol ránk, mint amennyit mi gondolunk magunkra, és ha tudatosan át tudjuk engedni neki a felelősségünket, azt mondva: "Légy Te a felelős. Örök Anyám, örök Atyám, Te légy a felelős azért, amit teszek, mondok, és amivé fejlődök", akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondjává válik. Mindaddig, amíg mi próbálunk felelősek lenni saját életünkért, szerencsétlennek fogjuk érezni magunkat. 
A rendelkezésünkre álló napi huszonnégy órából még két percet sem tudunk megfelelően használni. Ha érezni tudjuk, hogy Isten tudatos eszközei vagyunk, és Ő a Cselekvő, akkor nem fogunk aggódni a sorsunkon. Nem félünk majd a sorsunktól, mert tudni és érezni fogjuk, hogy az a mindent szerető Isten kezében van, aki mindent meg fog tenni bennünk, általunk és értünk. Tudatosan ajánljuk fel Istennek létünket magát - amink van, és amik vagyunk. 
Amink van, az törekvés arra, hogy Isten képmásává növekedjünk, végtelen békévé, Fénnyé és üdvösséggé. És amik jelenleg vagyunk, az csak tudatlanság, a tudatlanság tengere. Ha Istennek tudjuk ajánlani törekvés-sírásunkat és tudatlanság-tengerünket, akkor problémánk meg van oldva. Nem szabad és nem is szükséges aggódnunk a sorsunkon. 
Önátadásunk segítségével elválaszthatatlanul eggyé válunk Isten kozmikus Akaratával.

Gondolatok

Hogyan akadályozhatjuk meg a legjobban, hogy rossz gondolatok támadjanak meg minket? 

Azokat a gondolatokat kell megfékeznünk, amelyek nem produktívak, amelyek ártalmasak, amelyek rombolóak, amelyek ostobák, amelyek negatívak. Ezek a gondolatok eredhetnek kívülről, és belénk hatolhatnak, de az is lehet, hogy már bennünk vannak, csak felszínre törnek. Azokat a gondolatokat, amelyek kívülről származnak, könnyebb megfékezni, mint azokat a gondolatokat, amelyek már bent vannak. 

Ha kívülről istentelen gondolat jön, tudatosan éreztetnünk kell magunkkal, hogy körülöttünk vagy közvetlen előttünk - főképp a homlokunk körül - egy védőpajzs van. Ha úgy érezzük, hogy a homlokunk sérülékeny, finom, mindennek kitett dolog, akkor mindig is áldozatává válunk a rossz gondolatoknak. De ha tudatosan éreztetjük magunkkal, hogy a homlokunk egy pajzs, egy szilárd fal, akkor a rossz gondolatok nem képesek bejönni. Tudatosan éreztetnünk kell magunkkal, hogy egy szilárd fal vagy erődítmény véd, amelyben sok katona van. 

Állandóan ébernek kell lennünk, és amikor a rossz gondolatok megtámadnak, tudnunk kell, hogy náluk erősebb katonák vannak bennünk. 
Legerősebb katonáink: 
a tisztaságunk, 
az őszinteségünk, 
a törekvésünk és Isten iránti szomjúságunk. 
Amikor a rossz gondolat jön, ezek a bennünk élő isteni harcosok résen fognak állni, és a testőrünkként szolgálnak. Azokat a gondolatokat, amelyek már bennünk vannak, és ott gondot okoznak, nehezebb kihajítani, de nem lehetetlen. Tudatunk kiterjesztésével megtehetjük. Van testünk, és ebben a testben vannak rossz erők, amelyek gondolatok formáját öltötték. 

Mit kell tennünk? 

Tudatos erőfeszítésünk és törekvésünk segítségével ki kell terjesztenünk fizikai tudatunkat, ahogy egy gumiszalagot kinyújtunk, egészen addig, amíg úgy nem érezzük, hogy az egész testünk a végtelenségbe tágult, és a végtelenül kiterjedt tudat egy fehér lapjává vált. Ha ezt meg tudjuk tenni, meglátjuk, hogy tudatunk csupa tisztaság. 
Minden egyes tiszta gondolat, a tiszta tudat minden egyes cseppje méregként hat a bennünk búvó tisztátalanságra és rossz gondolatokra. 

Félünk a tisztátalan gondolatoktól, de a tisztátalan gondolatok jobban félnek a mi tisztaságunktól. Gyakran az történik, hogy tisztátalan gondolatainkkal azonosulunk, nem pedig tisztákkal. De abban a pillanatban, amint fizikai létünk képes azonosulni a tisztasággal, amikor azt tudjuk mondani: 
"Ez a tiszta gondolat képvisel engem", akkor a bennünk búvó tisztátalanság meghal. A rossz gondolatok csak azért vannak jelen bennünk, mert azonosulunk velük. Ha valami mással azonosulunk, azonnal távozniuk kell belőlünk.

2011. március 10., csütörtök

Belső béke

Sri Chinmoy

Beszélj nekünk a belső békéről?

A belső béke megfizethetetlen. A béke az élet harmonikus irányítása. Lüktet az életenergiától. Olyan erő, amely könnyedén felülmúlja minden világi tudásunkat, ugyanakkor mégsem választható el földi létünktől. Ha megnyitjuk a megfelelő belső csatornákat, akkor ez a béke itt és most érezhetővé válik.
A béke örök. Sohasem túl késő békét lelni. Ennek mindig itt az ideje. Életünket valóban gyümölcsözővé tehetjük, ha nem vagyunk elválasztva Forrásunktól, ami nem más, mint az örökkévalóság békéje. 

A legnagyobb szerencsétlenség, ami emberi lényt érhet, ha elveszíti belső békéjét. Nincs az a külső erő, amely képes lenne megfosztani tőle. Saját gondolatai, saját tettei azok, amik megfoszthatják tőle.
A béke élet. A béke örök üdvösség. Kétségtelenül léteznek mentális, vitális és fizikai problémák, de rajtunk múlik, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk azokat. Egy biztos, ezek nem elkerülhetetlen velejárói az életnek. 
Mivel mindenható Atyánk csupa béke, így a béke közös örökségünk. Óriási baklövést követ el az, aki a kínálkozó arany lehetőségekkel visszaél, azokat elmulasztja, és így tovább szélesíti a majdani megbánás széles útját. Itt és most, mindennapi tevékenységeink közepette, el kell határoznunk, hogy szívvel-lélekkel a béke tengerébe vetjük magunkat.
Téved, aki azt hiszi, hogy élete alkonyának közeledtével a béke magától beköszönt hozzá. Abban bízni, hogy spiritualitás és meditáció nélkül megtaláljuk a békét, annyi, mint a sivatagban vizet remélni. 
Csak akkor lesz békénk, ha végleg felhagyunk azzal, hogy másokat kritizáljunk. Az egész világot teljesen a sajátunknak kell éreznünk. Ha mások hibáira figyelünk, belépünk az ő tökéletlenségeikbe. Ez a legkevésbé sem válik hasznunkra. Bármily különös is, minél mélyebbre merülünk, annál nyilvánvalóbbá válik számunkra, hogy mások tökéletlenségei a mi saját tökéletlenségeink, csak más testben és elmében. 
Ellenben, ha Istenre gondolunk, az Ő részvéte és istenisége kiterjeszti az Igazságról való belső látomásunkat. Csak spirituális megvalósulásunk teljességében tudjuk az emberiséget egyetlen családnak elfogadni.
Nem szabad hagynunk, hogy múltunk felkavarja és tönkretegye szívünk békéjét. Jelenlegi jó és isteni tetteink könnyen ellensúlyozhatják múltbéli rossz és istentelen tetteinket. Ha a bűnnek hatalmában áll megríkatni minket, akkor a meditációnak kétségtelenül hatalmában áll, hogy örömet adjon, hogy isteni bölcsességgel áldjon meg minket.
Békénk belül van, és ez a béke életünk alapja. Ezért hát határozzuk el, hogy mától fogva értelmünket és szívünket az odaadás könnyeivel töltjük meg, melyek a béke alapját képezik. Ha az alap szilárd, nem számít milyen magasra emeljük az építményt, sosem fenyeget minket veszély. Mert béke van lent, béke van fent, béke van bent, béke van kint.

Milyen lépéseket tehet az ember, hogy belső békére leljen?

Gyakorlati szinten, ne várj el másoktól semmit a fizikai síkon. Csak adj, adj és adj, mint az anya, aki mindent odaad gyermekének, azzal a gondolattal, hogy a gyermek nincs abban a helyzetben, hogy bármit is adhasson cserébe. 
Ne várj semmit a világtól, csak szeresd a világot, és kínáld fel képességedet, belső gazdagságodat, örömödet. Mindenedet, amid csak van, add a világnak feltétel nélkül. 
Ha bármit is elvársz a világtól, akkor nyomorultul fogod érezni magad, mert a világ nem ért téged, a világ nem törődik veled. 
Ha bármit meg tudsz tenni feltétel nélkül, akkor meglesz a lelki békéd. Ez az egyik módszer.

A másik módszer, hogy a szívedre meditálsz, ahol állandó öröm és állandó szeretet honol. Akkor nem fogsz mások elismeréséért sírni. Akkor állandóan belső Forrásodra támaszkodsz, ott pedig végtelen öröm, végtelen szeretet, végtelen béke van. A legjobb dolog, ha a szívre meditálsz. Ez a második megoldás igen hatékony.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Magamról

Saját fotó

"Nincs egyetlen pillanat sem az életedben, amikor ne lenne meg mindened, ami a boldogsághoz szükséges.
Gondolkodj el ezen egy pillanatra!
Boldogtalanságodnak az az oka, hogy arra figyelsz, amid nincs, ahelyett, hogy arra összpontosítanál amid éppen most van."
-Anthony de Mello-

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok

Semilin-graphic

Katka szép oldala

ARCHIVUM