Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2011

A Tisztelet

Kép
A tisztelet ősérzése mozdul
-a gyermekben, aki apjára, anyjára felnézni akar;
-az ifjúban, aki tanárjában, nevelőjében tudást, jellemet keres, hogy valami tökéletest találjon;
-az emberben, mikor eszmét akar találni, mikor eszményt akar látni, hogy élete beteljesedjék.
Az ember önmagánál többet, nagyobbat keres, akar, vágyik valamire vagy valakire. AZ EMBER FÖLFELÉ NÉZŐ LÉNY. Az ember tiszteletre született,és csak akkor lesz kiegyensúlyozott, ha értékesebbet talál önmagánál. Az ember akkor érzi jól magát, akkor érzi legnagyobbnak magát, ha van aki vagy ami előtt leborulnia érdemes!
A személynek a tisztelet természetes igénye és egyben értéke. Erre az alapra építi, ebből akarja kivirágoztatni az emberiség minden nagy nevelője törvényeit, a helyes emberi élet szabályait. A Biblia az imádás és tisztelet parancsával kezdi tíz parancsolatát.
A marxizmus humanizmusa a közösségnek követel tiszteletet. Akit betölt a tisztelet, annak az élete irányt kapott. Képes fejlődni. Gazdagszik. A tiszteletb…

Bűn

Kép
Sri Chinmoy
Mit jelent az Ön számára a bűn?


Számomra a bűn egyfajta tökéletlenség vagy tudatlanság. Nem szükségszerűen valami nagyon rossz, undorító vagy megérinthetetlen dolog. A fejlődés folyamán a tökéletességet célozzuk, de jelenleg az emberek többsége még a tudatlanság és az önengedékenység élvezetében tobzódik. Mindaddig, amíg tudatlanságban vagy, teszel helytelen dolgokat, követsz el bűnt. De nem szabad azt érezned, hogy teljesen el vagy veszve, vagy elfed a sötétség. Épp csak a kevesebb Fényből a több Fény felé haladsz, és végül a tudatlanság-tökéletlenség-bűntől való felszabadulás felé. Hogyan szabadul meg az ember a bűntől? Ez a felszabadulás hirtelen történik meg? Az ember csak úgy szabadíthatja meg magát a bűntől, ha segítségül hívja Isten állandó kegyelmét.
Isten kegyelme mindig bőségesen és erőteljesen ereszkedik alá, de a legtöbb ember nem próbálja meg befogadni. Ha az ember meg akarja szabadítani magát a tudatlanságtól, és sír, hogy megkapja Isten könyörület-esőjét, akkor f…

Aggodalom

Kép
Nem tudom, mi fog történni velem a jövőben, és sokat aggódom a sorsomon. Helyes ez? 
Nem, nem szabad aggódnunk. Korlátlanul bíznunk kell Istenben, Belső Vezetőnkben és spirituális mesterünkben. Éreznünk kell, hogy Isten nemcsak hogy tudja, mi számunkra a legjobb, de meg is teszi, ami a legjobb számunkra.  Azért aggódunk, mert nem tudjuk, mi fog történni velünk holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor ki fogja megtenni?  De ha érezni tudjuk, hogy van valaki, aki végtelenül többet gondol ránk, mint amennyit mi gondolunk magunkra, és ha tudatosan át tudjuk engedni neki a felelősségünket, azt mondva: "Légy Te a felelős. Örök Anyám, örök Atyám, Te légy a felelős azért, amit teszek, mondok, és amivé fejlődök", akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondjává válik. Mindaddig, amíg mi próbálunk felelősek lenni saját életünkért, szerencsétlennek fogjuk érezni magunkat.  A rendelkezésünkre álló napi huszonnégy órából még k…

Gondolatok

Kép
Hogyan akadályozhatjuk meg a legjobban, hogy rossz gondolatok támadjanak meg minket? 
Azokat a gondolatokat kell megfékeznünk, amelyek nem produktívak, amelyek ártalmasak, amelyek rombolóak, amelyek ostobák, amelyek negatívak. Ezek a gondolatok eredhetnek kívülről, és belénk hatolhatnak, de az is lehet, hogy már bennünk vannak, csak felszínre törnek. Azokat a gondolatokat, amelyek kívülről származnak, könnyebb megfékezni, mint azokat a gondolatokat, amelyek már bent vannak. 
Ha kívülről istentelen gondolat jön, tudatosan éreztetnünk kell magunkkal, hogy körülöttünk vagy közvetlen előttünk - főképp a homlokunk körül - egy védőpajzs van. Ha úgy érezzük, hogy a homlokunk sérülékeny, finom, mindennek kitett dolog, akkor mindig is áldozatává válunk a rossz gondolatoknak. De ha tudatosan éreztetjük magunkkal, hogy a homlokunk egy pajzs, egy szilárd fal, akkor a rossz gondolatok nem képesek bejönni. Tudatosan éreztetnünk kell magunkkal, hogy egy szilárd fal vagy erődítmény véd, amelyben sok ka…

Belső béke

Kép
Sri Chinmoy
Beszélj nekünk a belső békéről?

A belső béke megfizethetetlen. A béke az élet harmonikus irányítása. Lüktet az életenergiától. Olyan erő, amely könnyedén felülmúlja minden világi tudásunkat, ugyanakkor mégsem választható el földi létünktől. Ha megnyitjuk a megfelelő belső csatornákat, akkor ez a béke itt és most érezhetővé válik. A béke örök. Sohasem túl késő békét lelni. Ennek mindig itt az ideje. Életünket valóban gyümölcsözővé tehetjük, ha nem vagyunk elválasztva Forrásunktól, ami nem más, mint az örökkévalóság békéje. 

A legnagyobb szerencsétlenség, ami emberi lényt érhet, ha elveszíti belső békéjét. Nincs az a külső erő, amely képes lenne megfosztani tőle. Saját gondolatai, saját tettei azok, amik megfoszthatják tőle. A béke élet. A béke örök üdvösség. Kétségtelenül léteznek mentális, vitális és fizikai problémák, de rajtunk múlik, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk azokat. Egy biztos, ezek nem elkerülhetetlen velejárói az életnek. 
Mivel mindenható Atyánk csupa béke, így a b…

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

222

lap tetejére