2016. szeptember 29., csütörtök

Hogyan tanuljuk meg az elengedést?


"Ha vannak szenvedélyeid, de megzabolázod őket,
az dicsőbb dolog, mint ha nem is lennének szenvedélyeid."
-Novalis-

A tanulás legkomolyabb folyamata legbelül zajlik, a bensőnkben, a tudatunkban, gondolataink és érzelmeink révén.

Ha egyszer tudatosítjuk magunkban, hogy minden egyes pillanat lehetőséget hordoz magában, akkor arra is ráébredünk, mennyi ilyen lehetőséget elszalasztottunk, elmulasztottunk már, és milyen sok lehetett, amelyeket észre se vettünk.

Minden pillanat, amely kihasználatlanul elszáll, mindörökre elmúlik - soha többé nem tér vissza. És nem tudhatjuk, hogy akár hasonlót is kínál-e még nekünk az élet. Ezért aztán állandóan készen kell állnunk arra, hogy javunkra fordítsunk minden kínálkozó alkalmat, lehetőséget.

Éljünk tudatosan az itt és mostban!


Figyeljünk oda mindenre, ami a környezetünkben zajlik, érzékeljük, hogy mi történik velünk, legyünk éberek!

Minél tudatosabban éljük meg a pillanatot, annál hamarabb tudjuk megragadni a kínálkozó alkalmat.

FEGYELEM + GONDOLATOK = GONDOLATI FEGYELEM

Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a pillanatot, fegyelmezettnek kell lennünk. Urai vagyunk a gondolatainknak. Mi döntjük el, hogy MIT gondolunk. Váljon tudatossá!

Gondoljon a gondolataira: sokat gondolkodik? Mire gondol? Kire gondol? és mindenekelőtt: HOGYAN gondolkodik?

GONDOLATOK KÉRDŐÍV

Készítsen listát, amelyen rögzíti a gondolatait pozitív és negatív rovatokban. Szánjon rá minden este 10 percet, tekintse át még egyszer az egész napját és gondolkodjon el:

- Miken gondolkodtam ma?
- Milyenek voltak a gondolataim, pozitívak vagy inkább negatívak?
- Bosszankodtam?
- Örültem?
- Megtaláltam a jót minden helyzetben?
- Megvalósítottam a gondolataimat?
- Sikerült megoldanom egy-egy problémát?
- Kellemes légkört teremtettem-e a gondolataim erejével?
- Pozitív beállítódással kezdtem a napot?
- Hogyan fejezem be ezt a napot?

Jelölje vonalkákkal - vízszintes, rövidebb vagy hosszabb vonalkákkal - pozitív és negatív gondolatainak intenzitását! Ha önmagán vagy másokon bosszankodott, az persze negatív energiát termelt.
Tudnia kell, hogy a mérgelődés semmin sem javít, csak Önt terheli.

Nos miután egy hétig vizsgálja a gondolatait, világosan ki fog rajzolódni, hogy milyen témára vagy témákra gondol a leggyakrabban. Még ha 50-50%-ban oszlik is meg a pozitív és a negatív energiák aránya, akkor is megéri már, hogy egy kicsit önmagán is dolgozzon, és megtanuljon pozitívabban gondolkodni. Hiszen minden további nélkül áthozhatja a pozitív oldalra azt a negatívban jelölt 50%-ot. Ez pedig úgy történhet meg, ha tudatosítja a gondolatait. Ha elég behatóan foglalkozik a fenti kérdőívvel, akkor el tudja érni ezt az állapotot.

Amikor befejezte gondolkodása feltérképezését, elkezdheti az intenzív, gyakorlati munkát, a fegyelem tanulását. Ez abban áll, hogy mihelyt észreveszi, hogy gondolatai közé belopódzik egy- egy negatív gondolat, abban a pillanatban lefüleli és megállítja. És ne mondja azt, hogy "Támad egy gondolatom", hiszen Ön az, aki kigondolja ezeket. Ne gondoljon többet egyetlen negatív gondolatot se!
Legyen inkább konstruktív! Ha nem lát azonnal pozitív megközelítési módot, akkor keressen egyet!

Nincs olyan helyzet, amelyben nem lehet ilyent találni! Próbálja meg másik oldalról megközelíteni a dolgokat - gondolkozzon másképpen, gondolkozzon új módon, gondolkodjon építő, pozitív módon.
Ha egyszer elereszti a régi gondolkodási mintákat, meg fog lepődni, mennyi új út nyílik meg!

Még azokban az emberekben is fel fogja fedezni a szeretnivalót, akiken eddig semmi szeretetre méltót nem talált. Például az "anyós " -eset, akit azért nem szeretnek, mert beavatkozik a fiatalok családi ügyeibe. Ezért mihelyt valaki megpillantja az anyósát, úgy érzi, látni se bírja.

Mostantól fogva próbálja meg ezt a helyzetet is másképp megközelíteni: gondolkodjon el azon, mit is tesz az anyósa a családért. Gondoljon arra, hogy milyen finom süteményt tud sütni, milyen jó, hogy vigyáz a gyerekekre, és hogy néha a nagytakarításban is segédkezik. Ha az alapállásán változtatni tud, máris nagyot lépett! De ez még nem elég! A következő lépés: a magatartása.

A legközelebbi látogatás alkalmával egyszerűen mondjon valami kedveset az anyósának. Anyósa a dicséret hallatán megerősödik abban a pozitív tulajdonságában, amelyet megdicsér, kapcsolatuk harmonikusabb lesz, új alapokra helyeződik. Mindkét fél gazdagabbá válik ebben a kapcsolatban. És ha ön mindig megteszi a megfelelő lépéseket, akkor ez a folyamat nem áll meg, egyre harmonikusabbá és békésebbé válik a viszonyuk. Természetesen azt sem szabad elvárnia, hogy az anyósa máról holnapra megváltozzék. Hiszen ön sem egyik napról a másikra változott meg, hanem belátást és sok időt használt fel kapcsolatuk átalakításához.

Ha megvizsgálta a gondolatait, figyelje meg, nincsenek-e bizonyos negatív gondolati elemek a mélyben. Ha  talál ilyeneket, külön papírra írja le őket! Lehet közöttük bizonyos emberek iránti erős ellenszenv, munkaundor, vagy egyszerűen rosszkedv az élettel vagy önmagával szemben.
Lehet, hogy épp most fogja észrevenni, hogy hajlamos mindent a rosszabbik oldaláról nézni. Lehet szó színházi előadásról, új munkáról vagy az ismerősei építkezési terveiről, mindenre ez a sztereotip válasz jut eszébe: "Ugyan, úgyse lesz belőle semmi!" És ebben igaza is van: az ilyen hozzáállással valóban nem is lesz semmiből semmi! A színdarab nem tetszik, az új munka idegesítő, s a barátság is hamar véget ér. Pedig minden Önön múlik: mindent láthat másképpen is!

Figyelje meg problémáit, visszatérő negatív gondolatait, minden oldalról vizsgálja meg őket!
Próbálja meg semleges álláspontról szemlélni őket, és találja meg bennük a pozitív szempontokat. És ha végképp nem talál, akkor hát teremtsen egyet! Legyen kreatív, fejlesszen ki nyomozói képességeket- és legyen büszke önmagára, ha sikerrel járt! H az tán megint felbukkan az a jól ismert probléma, akkor emlékezzen vissza erre a mostani megoldására!
Gondolkodjon pozitívan, és ha még mindig nem hiszi is el:

Minden jó irányba fog terelődni!

Gondolati szuggesztió

"Ura vagyok a gondolataimnak - én magam határozom meg, hogy mire gondolok, kire gondolok, és mekkora energiát fektetek a gondolataimba. Én pedig a szép, a pozitív, az építő dolgok felé fordulok.
Minden gondolatomban ott a szeretet - önmagam szeretete, embertársaim szeretete és a környezetem iránti szeretet. Egyre növekszik bennem a harmónia és az öröm, amely minden gondolatomban megjelenik. Tudom, hogy minde gondolat olyan erő, amely képes anyaggá változni. Az vagyok, amit gondolok. Sugárzó fény vagyok. Gondolataimmal és a belőlük következő tettekkel magam is tovább adom ezt a fényt. Megadatott nekem, hogy mindent jó irányba befolyásoljak, és örülök ennek a feladatnak. Nap mint nap nagy lendülettel végzem feladatomat. A szépre gondolok, és a szép megvalósul. Nyugalom és harmónia van bennem. Minden úgy van jól, ahogy van."

Végezzen gyakorlatokat gondolatai edzésére!

Válasszon ki tíz negatív gondolatot, és alakítsa át őket pozitívvá!

Például, így:

Negatív - Jaj, de fáradt vagyok! - Pozitív - Így tudok jól aludni!
Negatív - mindig hétvégére romlik el az idő! - Pozitív - Nagyszerű! Végre lustálkodhatok, megválaszolhatom a leveleimet, takaríthatok, vagy vendégül láthatom a barátaimat.
Negatív - Ki nem állhatom a szomszédokat! - Pozitív - Békés emberek, nem kell velük foglalkoznom.
Negatív - Bosszankodom ,mert nem kaptam koncertjegyet. - Pozitív - Megtakarítottam egy csomó pénzt, vehetek új CD-ket.
Negatív - Balesetem volt. - Pozitív - De jó, hogy csak koccantam!

ÖSSZPONTOSÍTÁS

A fegyelem elválaszthatatlanul összetartozik az összpontosítással. Már maga a szó is tartalmazza, hogy összpontosításnál egyetlen pontba kell besűrítenünk teljes figyelmünket, ezt a pontot kell középponttá tennünk. Méghozzá azzá a ponttá, amely éppen foglalkoztatja önt. És egyáltalán nem fontos, hogy ez a feladat éppen egy szerződéstervezet megírása vagy a petrezselyem felaprítása a salátába.
Akármit tesz is, tegye összpontosítva, mert így dolgozhat csak hatékonyan, és így érheti el a legjobb eredményt.

Mindent, amit átél, tudatosan élje át, hiszen ezt jelenti a pillanatra összpontosítás. Mindig az a legfontosabb, amit éppen csinál!

Nem minden fontos, ami sürgős. Tanulja meg elválasztani a fontos feladatokat a jelentéktelenektől, és ossza fel őket sietősebb és ráérősebb feladatokra. Figyeljen az elsőbbséget élvező dolgokra!

Először mindig azt végezze el, ami a legfontosabb, és ne felejtsen el koncentrálni! Ilyen módon folyamatosan jó lesz a teljesítménye, hiszen mindig koncentráltan dolgozik. Minden pillanatot a legésszerűbben használ ki. És tudjuk, hogy minden pillanat egy-egy lehetőséget tartalmaz.

Például:
Levelet ír. De levélírás közben már azon jár az esze, hogy még ott vár a nagymosás, és Kovács urat is fel kell hívnia. Így aztán jó sokáig elhúzódik a levélírás, hiszen nem összpontosít a feladatra. és az eredmény sem lesz valami megnyugtató.
Szétszórta az energiáit, Kovács úron járt az esze, meg a nagymosáson, nem csoda, hogy a levél olyan lett, amilyen. Átírhatja, vagy leküldheti úgy, ahogy van, de természetesen akkor elégedetlen lesz a teljesítményével.

Most, amikor ezeket a sorokat olvassa, kezdje is meg azonnal új ismereteinek alkalmazását: engedje el minden olyan gondolatát, amely nem az olvasottakhoz kapcsolódik, és amelyek elvonják a figyelmét attól, hogy a szavak értelmére összpontosítson.

ÖSSZPONTOSÍTÁSI GYAKORLAT

Üljön le kényelmesen, gondoskodjon arról, hogy senki és semmi ne zavarja. Lélegezzen mélyeket, amíg nem érzi, hogy teljesen nyugodt, Érzi, ahogy a lélegzete szétárad egész testében, ahogy hasfala lassan emelkedik-süllyed. 

Érzékelje a lélegzetét, engedje el a gondolatait. És most képzeljen el egy gyönyörű nyári rétet. Csodaszép zöld rétet lát, tarka virágokkal telehintve. 

Összpontosítson erre a rétre. Gyönyörködjön az ég kékjében, hallgassa madarak csicsergését, figyelje meg, hogyan száll a darázs virágról virágra, nézze, mint hajladoznak a virágok a szélben. 

Összpontosítson erre a rétre! Csodálatos nyári rétet láthat, és ha a szaglására összpontosít, akkor még a virágillatot, a rét illatát is érzékelheti. A nyár illatát beszívja magába.

Élvezze ezt az érzést! Érezze jól magát a nyári réten. És ha eléggé kipihente magát, térjen vissza az itt és mostba. Visszatér az itt és mostba, kinyitja a szemét, és remekül érzi magát.

Ha látta, érezte, szagolta a személyes nyári rétjét, akkor nagyon jól tud összpontosítani. Hiszen ez a rét csak koncentrált gondolatainak a kifejezése - imaginációs képességének kifejezése, amelyet az összpontosítás tesz lehetővé.


"Ha csinálunk valamit, csináljuk alaposan - még ha ostobaság is."
-Balzac-

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok