2012. március 11., vasárnap

Alapértékeid meghatározása

-Ami igazán számít- 
"Szívednek fenekére letekintvén láthatod csak, ki vagy, kivé leszel." 
Jemima Wilkinson

1785-ben, négy évvel a függetlenségi háború után, tizenhárom újonnan függetlenné vált állam képviselői találkoztak Philadelphiában, hogy megvitassák az ország első alkotmánya, a Konföderációs Cikkelyek módosításával kapcsolatos igényeiket. Az első találkozót további megbeszélések követték. Két évbe tellett, mire kidolgozták a módosított Cikkelyek végső változatát. Eredetileg csak a hibákat akarták kijavítani, végül azonban a Konvenció szinte teljesen átírta a Cikkelyek szövegét. Ennek során a törvényalkotók olyan kérdésekre keresték a választ, mint: Mik életünkben a legfontosabb dolgok? Mely állampolgári jogok képviselik a legnagyobb értéket a többség szemében? Minek hatására lépne háborúba az ország? Miért adnák akár életüket is az állampolgárok?

A törvényalkotók az ország vezetését olyan kormányra akarták bízni, amely minden addigi létezőtől különbözött.  gyarmatosított ország fájdalmas tapasztalataiból tanulva elegük volt abból, hogy királyokkal és bonyolultan működő kormányokkal kelljen folyamatosan bajlódniuk. Különösen úgy, hogy eközben szinte semmilyen jogkörrel nem rendelkeztek. Ezért úgy döntöttek, alaposan átgondolják, milyen szerepköröket kell betöltenie a kormánynak egy szabad emberekből álló nemzet életében. Az országot először is nem egy teljhatalmú uralkodóra, hanem egy független, mégis egymással együttműködésben funkcionáló törvényhozó, végrehajtó és bírói testületre bízták. A szervezetek jogosultságainak megállapításakor elsődleges szempont volt, hogy egyetlen személy vagy szervezet se legyen képes egymagában ellenőrzése alá vonni a kormányzatot. A hatalommegosztás hatékony működéséről beépített "fékek és egyensúlyok" rendszere gondoskodott.

A törvényalkotók munkája során az Angliával folytatott hosszas háborúskodás közben felszínre került értékek megőrzése is fontos szempont volt. Ezek egy részét már a III. György király által kilenc évvel korábban aláírt Függetlenségi Nyilatkozat is tartalmazta. "Minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre." - írja a dokumentum. Ez például az egyik olyan alapérték, amely azóta is társadalmunk egyik vezérlő értéke.

Szintén itt olvasható, hogy a kormányzat "törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen." Emellett számos olyan alapérték volt, amelyeket az egyes államok alkotmánya már tartalmazott. A philadelphiai megbeszélések és az azóta regnáló kormányzatok munkája mind-mind ezen alapértékek figyelembevételével folyt, és folyik mind a mai napig.

Annak érdekében, hogy ne csak a küldöttek, hanem az általuk képviselt államok minden polgára számára ugyanazt jelentsék ezek az értékek, írásban rögzítették azok meghatározását. Miután minden értéket részletesen megfogalmaztak, az egészet egyetlen Küldetésben foglalták össze. Gyakorlatilag ez az Alkotmány bevezetése. "Mi, az Egyesült Államok népe, attól a szándéktól vezérelve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen Alkotmányát."

Az Alkotmányt 1787-ben írták alá, röviddel ezután pedig mind a tizenhárom állam ratifikálta a dokumentumot. Jelentőségét az mutatja, hogy több mint kétszáz évvel később ez az egyezmény még ugyanolyan hatékonyan képes szabályozni a világ egyik legbefolyásosabb demokráciájának működését. Minden egyes törvényt, amelyet a Kongresszus vagy az egyes államok törvényhozása alkot, elfogadása előtt alkotmányossági szempontból beható vizsgálatnak vetik alá. Az Alkotmány ma is az ország egész népének értékrendszerét, illetőleg a kormányzat ezen értékrendszeren belül betöltött szerepét tükrözi. Az Egyesült Államok növekedésével az Alkotmányt többször is módosították. Ezekre a változtatásokra esetenként a Függetlenségi Nyilatkozatban rögzített alapértékek pontosabb megfogalmazása miatt volt szükség. Ilyen alapérték volt például az Emberi Jogok Nyilatkozata (Bill of Rights).

A kormány szerepének változása is módosításokat tett szükségessé. Az amerikai nép mélyen tiszteli az Alkotmányt és módosításait. Jelentőségét az is jól mutatja, hogy a dokumentum filozófiája és tartalma, valamint az ország kormányszerkezete a világ sok más demokráciája számára szolgált már példaképül az elmúlt évszázadok során.

Ebben a második részben bemutatok egy eljárást, amely sok tekintetben emlékeztet az Alkotmány megalkotását megelőző folyamatokhoz. Maga a folyamat nem újdonság. Nem is az alapító atyák alkalmazták először. Alapjai alapvető törvények és történelmi múltra visszatekintő eszmék voltak. A történelem nagyjainak többsége alkalmazta a folyamatot - volt, aki tudatosan, volt, aki pedig csak ösztönösen.

Folytatás>>>
























Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok