2012. június 4., hétfő

Fényút-terápia


Az emberi csakra központok!

Növekvő érzékenysége és tudatának tágulása egyre több embert ösztönöz arra, hogy a valódi gyógyulást a finom anyagi energiák terén keresse. Az új, jövőbe mutató kezelési módok által mind többen tapasztalnak a legkülönfélébb egészségi zavarok esetén is hatékony gyógyulást. Ezeknek az újfajta terápiáknak a sikere azon alapszik, hogy a testet és a lelket az áramló életerő egységes rendszerének tekintik, és ekként is kezelik.

A fényút-terápiát mint újabb kezelési módot annak ismeretéből fejlesztettem ki, hogy a testet egy aura, azaz különböző fényfrekvenciákból álló erőtér veszi körül. Ez a fényt a csakrák csigavonalban vezetik a testbe. Az energiaközpontokból a fény a meridiánokon vagy fénypályákon, fényutakon keresztül áramlik a test valamennyi sejtjébe.


Trudi Thali így nyilatkozik:

"Én jól tudom érzékelni az életerő áramlását, valamint azokat az akadályokat vagy zárlatokat, amelyek az emberben a kiegyensúlyozott áramlást meggátolják. Észleléseimet az ősi kínai orvostudomány által láttam igazoltnak. A fényút-terápia ily módon az élet teremtő elemi erőinek tekintett jin és jang ismeretének és a nálunk újjáéledő fénytudatnak a szintézise.

Alapját az ókori Kínai Krisztus előtt több mint hatezer esztendőig visszanyúló kultúrájának nagyszerű felismerései képezik. Akkoriban az első császárok feltételezhetően papok vagy sámánok, és egyúttal istenemberek is voltak.Az egész ó-kínai kultúrán vörös fonalként húzódik végig az Ég és a Föld egysége:

Az ember felismerte az Ég teremtő erőinek mélységes titkait és azok megfelelőit a Földön. A Krisztus előtti VI. évszázadban élt a bölcs Lao-ce, a taoizmus megalapítója. Két egymást kiegészítő őserő, a jin és a jang felismerése formálta a világnézetet az emberi testet illetően is. A Tao filozófiája a magasabb síkokra jellemző rezgési frekvenciák tudatba építésének képességével foglalkozik. A mindent átfogó erőt, a Taót, világosságként ábrázolták. A kiegyensúlyozott élet célja az ellentétek összhangba hozása volt.

Még ma is lenyűgöző az ókori kínaiak hatalmas tudása a makro- és mikrokozmosz teremtő erőinek törvényeit illetően. Ők felismerték, hogy az Ég és a Föld, a természet és az ember azonos rendezőelvek szerint felépülő, bámulatra méltó tükrei egy kimeríthetetlen teremtő erőforrásnak. Mi csak mostanában fedezzük fel ismét ennek az ősrégi természetfilozófiának a mélységes valóságtartalmát, és merítünk újból belőle."


Ezekben a hajdanvolt korokban igencsak felfokozottnak kellett lennie az érzékenységnek, máskülönben hogyan ismerhették volna fel a jin és a jang energiaáramlásának rendszerét a testben?
Ezek csak a lelki szemek számára láthatók, vagy érzékeny ösztönnel érezhetők meg. A korabeli felismerések kitűnő gyógyászati alapot jelentettek, és már a Han-dinasztia idején (Kr.e. 202-Kr.u.220) születtek olyan kártyák, amelyek a meridiánok pontos futását ábrázolják. Az első terápiás kezelések során bambusz-szálkákkal, később pedig tűkkel vagy gyógynövényekkel serkentették, és újra összehangolták a meridiánokban az energiaáramlást. A kínai orvostan legrégibb műve A Sárga Császár Belgyógyászati Könyve a Krisztus előtti II. évszázad folyamán keletkezett. Időközben az újabb sírleletek arra utalnak, hogy már négyezer, sőt hatezer esztendővel ezelőtt használtak olyan gyógyászati segédeszközöket, mint a kőből készült tűk vagy a bambusz-szilánkok. Számos orvosi könyv készült a Ming-dinasztia korában (Kr. u. 1368-1644). Ma nálunk, nyugaton is egyre nagyobb elismerés övezi az ókori kínai orvostan alapjait, amely a köztudatban hagyományos kínai gyógyászat, avagy tradicionális kínai medicina, TCM néven terjedt el.

Folytatja Trudi:

"Az én új kezelési módszerem ezzel szemben teljesen fájdalommentes és felold minden feszültséget. Szurkálás, hevítés, fájdalmas nyújtás és nyomkodás helyett a fénypályák serkentéséhez elegendő egy gyengéd kézérintés. A lényeg, hogy a tudat megnyíljék a magasabb rezgési frekvenciák előtt. a szeretet a világmindenség legnagyobb hatalma, és a kezek kisugárzásának ereje fokozódik a fényút-terápia során jelen lévő angyalok fénye által. A gyógyulás azáltal következik be, hogy engedjük megtörténni, a mindent magába foglaló fény szolgálatában. A terápia célja az, hogy az áramló fény útjának zárlatait feoldjuk, s így az a test összes sejtjét újból eltölthesse életerővel.
Terápiám teljességre törekvő szemléletmódja nem kizárólag az egyes szervekre és testrészekre irányul. Sokkal inkább az egész test és a lélek elképzelhetetlenül intelligens fényerővel történő ellátásáról gondoskodik. A fényút-terápia élénkítően hat az áramló energiarendszerre, és a teljes energiaállapotot harmonizálja.
Ez jó alapot teremt a test öngyógyító erői számára. Az energiarendszer ismeretének minden ember számára hozzáférhetőnek kellene lennie, ugyanis épen ez a rendszer az, amely az összes szerv és a test sejtjeinek fénnyel és életerővel történő ellátására hivatott. A következőkben ezzel részletesebben is foglalkozom."Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok