2013. augusztus 14., szerda

Jin és Jang avagy a polaritás törvénye

Az Ég nincs elválasztva a Földtől,
és a Föld nincs elválasztva az Égtől.
Mindkettő áthat téged.
(Az angyal üzenete) 

Kína ősi világnézete olyan törvényeken alapult, amelyek a természet, a világegyetem és az emberi test felett egyaránt uralkodtak. felfogása szerint az egész teremtés két, egymást kiegészítő elemi erőből, jinből és jangból áll. az élet minden megjelenési formája e két ellentétes elv feszültségterében létezik. Ahol fény, ott árnyék is van. Jin a hegy árnyékos, Jang a hegy napos oldala. A két elv egy egésszé egyesül, és igyekszik összhangba kerülni egymással. Ez a hármasság ugyanúgy jelen van a legkisebb elemi részecskében, mint a kozmosz tágasságában.

JIN
sűrítő, és lényege szerint sötét, hideg, nőies, befogadó

JANG
feloldó, és lényege szerint világos, meleg, férfias, kiáradó

CSI vagy életerő
az ellentétek vagy pólusok között áramló szubtilis elektromosság.

Többnyire megkülönböztetés által érzékelünk: például a hőmérsékletet valahol a forró és a hideg szélső értékei között, a napot a világosság és a sötétség között, a lélegzetet a ki- és a belégzés között, az érzelmeket a szeretet és a gyűlölet, a bátorság és a félelem stb. között. Férfiként vagy nőként megszületve ezeket az ellentéteket testesítjük meg, mégis egyesítjük magunkban min a két oldalt.

Jin: nőies - passzív - éjszaka - Hold - hideg - tél - árnyék - Föld

Jang: férfias - aktív - nappal - Nap - meleg - nyár - világosság - Ég

A víz különféle halmazállapotaiban jól szemlélteti a jin és a jang összjátékát: szélsőséges jin-állapotban (hideg jéggé fagy, szélsőséges jang - állapotban (meleg felforr és gőzzé válik.

Ahogyan az emberi test, úgy az egész Föld bolygó is a jin és a jang törvényének uralma alatt áll. Nappal sőt a melengető, kiáradó Nap (jang), éjjel sötétség és hideg uralkodik, a Napot (jang) visszatükröző holdfénnyel (jin). 
Az évszakok is egyértelműen érzékeltetik ezt az elvet: tavasszal, a tavaszi napéjegyenlőség után a jang gyarapszik, melegebb lesz, a természet sajadni kezd, és növekszik a Nap fénye alatt. az őszi napéjegyenlőségtől egyre nagyobb teret nyer a jin, a tél pedig már egészen a jin hatása alatt áll: hideg és terméketlen. A Föld bolygó pólusain terméketlen, szélsőséges jin-állapot uralkodik, a forró sivatagokban ezzel szemben terméketlen, szélsőséges jang-viszonyokat találunk. Ebből jól látszik, hogy növekedés és gyarapodás csak akkor lehetséges, ha a két erő összhangban van egymással! ez egyaránt érvényes a makrokozmoszra és a mikrokozmoszra, az emberi testre is.

Az ősi kínai egészségmegőrzés abból állt, hogy az ember energiarendszerében ezt az összhangot helyreállítsák vagy megőrizzék, ugyanis az élet két, egymást kiegészítő őserejének diszharmóniája betegséget okoz.

Az ókori Kínának köszönhetjük módfelett hasznos ismereteinket a meridiánokról, ezekről a finomanyagú energiarendszerekről, amelyek láthatatlan elektromos hálózatként szövik át a testet, hogy ellásssák a létfontosságú életerővel.
Az életerő vagy csi a legfinomabb gyengeáramként folyik át az egész testen, és minden sejtet ellát. A táplálékból, a lélegzetvételből és az örökletes tulajdonságokból is folyvást új életerőt merítünk. Mindemögött, tapasztalatom szerint, az isteni teremtő világosság csodálatos törvényei állnak. 

A Trudi Thali által kifejlesztett fényút-terápia a kínai meridiántanon alapszik ugyan, de a kezeléshez nincs szükség tűre vagy egyéb segédeszközre: az áramlás, illetve a csi serkentéséhez vagy harmonizálásához elegendő a kézrátétel. 
Számára a csi és a meridiánok elválaszthatatlanok a krisztusfény magas rezgésétől. És itt kapcsolódik egy új dimenzió a tradicionális kínai orvoslás szerinti hagyomnyos meridiánkezeléshez: nevezetesen a gyógyító angyalok szellemi fényvilága.
Ők a krisztusfény szolgálatában állnak, és a fénysugarakat ebben az energiarendszerben bocsátják át a testen. A gyógyítók ezekkel a segítőkészen mellettünk álló magasztos fénylényekkel való kapcsolatukból merítenek fényerőt. 

Trudi Thali könyve második részében bemutat a terápia lefolytatásához egy ráhangoló meditációt is, amely megnyitja a tudatot a szellemi fényvilág előtt.

Trudi Thali így ír arról a látomásról amely elindította az uton:
"Sosem fogom elfelejteni azt a látomsát, amely néhány évvel ezelőtt egy új fénydimenziót mutatott meg nekem. A harmadik szememmel egy fehér fényből szőtt, az egész világmindenségen átívelő geometrikus hálózatot láttam. A háló metszéspontjait háromszögű vonalak alkották. E mindent átszövő háló közepén aranyfényű kereszt ragyogott. Akkor nagyon megragadott ez a látomásw, de nem is sejtettem, hogy az emberiség számára is új dimenziót nyitott. Most egyre inkább érzem, hgoy tudatunkkal szabad ebből a világosságból merítenünk. Különösen energiarendszerünk meridiánjai irányulnak erre a fényrendszerre. Ezért nevezem ezt az új gyógymódot fényút-terápiának vagy fényút-kezelésnek.
A valódi gyógyítás számomra végső soron azt jelenti, hogy a testet és a leleket újrahangoljuk, mégpedig a krisztusfény kozmikus rendjére. A fény és az anyag között rendezőerők vagy angyali lények működnek közre közvetítőként.
A fényút-terápia ezenfelül nagyon kellemes kezelés. Jótékony hatású, megszünteti a feszültségeket, és ak ezek szerető, gynegéd ráhelyezése a test meridiánáramlataira gyógyítóan hat a testi és lelki bajokra. Minden gyógymódnak, az orvostudomány gyógymódjainak is az energiarendszer diszharmóniájaként kellene tekintenie bármely betegség valódi okát. A fénypálya-kezelésre mint kegészítő gyógymódra kétségkívül sürgető szüksége van egészségügyünknek. Szelíd forradalomként az árrobbanást is kedvező irányban befolyásolná."

A létezők hátán a jin,
keblén a jang; 
a lélekerő adja
összhangjukat.
Lao-ce

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok