2014. március 23., vasárnap

A fényút-terápia alapjai - Első rész

Jin és jang, avagy a polaritás törvénye

Az Ég nincs elválasztva a Földtől,
és a Föld nincs elválasztva az Égtől.
Mindkettő áthat téged.
_Az angyal üzenete_

Kínai ősi világnézete olyan törvényeken alapult, amelyek a természet, a világegyetem és az emberi test felett egyaránt uralkodtak. Felfogása szerint az egész teremtés két, egymást kiegészítő elemi erőből, jinből és jangból áll. Az élet minden megjelenési formája e két ellentétes elv feszültségterében létezik. Ahol a fény, ott árnyék is van. Jin a hegy árnyékos, jang a hegy napos oldala. A két elv egy egésszé egyesül, és igyekszik összhangba kerülni egymással. Ez a hármasság ugyanúgy jelen van a legkisebb elemi részecskében, mint a kozmosz tágasságában.

JIN - sűrítő, és lényege szerint sötét, hideg, nőies, befogadó
JANG -  feloldó, és lényege szerint világos, meleg, férfias, kiáradó
CSI vagy életerő
az ellentétek vagypólusok között áramló szubtilis elektromosság

Többnyire megkülönböztetés által érzékelünk: például a hőmérsékletet valahol a forró és a hideg szélső értékei között, a napot a világosság és a sötétség között, a lélegzetet a ki- és belégzés között, az érzelmeket a szeretet és a gyűlölet, a bátorság és a félelem stb. között. Férfiként vagy nőként megszületve ezeket az ellentéteket testesítjük meg, mégis egyesítjük magunkban mind a két oldalt.


JIN - nőies, passzív, éjszaka, Hold, hideg, tél, árnyék, Föld
Ég, világosság, nyár, meleg, Nap, nappal, aktív, férfias - JANG


A Víz különféle halmazállapotaiban jól szemlélteti a jin és a jang összjátékát: szélsőséges jin-állapotban(hideg) jéggé fagy, szélsőséges jang-állapotban (meleg) felforr és gőzzé válik.
Ahogyan az emberi test, úgy az egész Föld bolygó is a jin és jang törvényének uralma alatt áll. Nappal süt a melengető, kiáradó Nap (jang), éjjel sötétség és hideg uralkodik, a Napot (jang) visszatükröző holdfénnyel (jin). Az évszakok is egértelműen érzékeltetik ezt az elvet: tavasszal, a tavaszi napéjegyenlőség után a jang gyarapszik, melegebb lesz, a természet sarjadni kezd, és növekszik a Nap fénye alatt. Az őszi napéjegyenlőségtől egyre nagyobb teret nyer a jin, a tél pedig már egészen a jin hatása alatt áll: hideg és terméketlen. A Föld bolygó pólusain terméketlen, szélsőséges jin-állapot uralkodik, a forró sivatagokban ezzel szembern terméketlen, szélsőséges jang-viszonyokat találunk. Ebből jól látszik, hogy növekedés és gyarapodás csak akkor leheteséges, ha a két erő összhangban van egymással! Ez egyaránt érvényes a makrokozmoszra és a mikrokozmoszra, az emberi testre is.

Az ősi kínai egészségmegőrzés abból állt, hogy az ember energiarendszerében ezt az összhangot helyreállítsák vagy megőrizzék, ugyanis az élet két, egymást kiegészítő őserejének diszharmóniája betegséget okoz. Az ókori Kínának köszönhetjük módfelett hasznos ismereteinket a meridiánokról, ezekről a finomanyagú energiarendszerekről, amelyek láthatatlan elektromos hálozatként szövik át a testet, hogy ellássák a létfontosságú életerővel. Az életerő vagy csi a legfinomabb gyengeáramként folyik át az egész testen, és minden sejtet ellát. A tűplálékból, a lélegzetvételből és az örökletes tulajdonságokból is folyvást új életerőt merítünk. Mindmögött, tapasztalatom szerint, az isteni teremtő világosság csodálatos törvényei állnak.
A Trudi Thali által kifejlesztett fényút-terápia a kínai meridiántanon alapszik ugyan, de mint említettem, a kezeléshez nincs szükség tűre vagy egyéb segédeszközre: az áramlás, illetve a csi serkentéséhez vagy harmonizálásához elegendő a kézrátétel.
A csi a meridiánok elválaszthatatlanok a krisztusfény magas rezgésétől. És itt kapcsolódik egy új dimenzió a tradicionális kínai orvoslás szerinti hagyományos meridiánkezeléshez: nevezetesen a gyógyító angyalok szellemi fényvilága. Ők a krisztusfény szolgálatában állnak, és a fénysugarakat ebben az energiarenszerben bocsátják át a testen. A gyógyítók ezekkel a segítőkészen mellettük álló magasztos fénylényekkel való kapcsolatukból merítenek fényerőt. Nemsokára bemutatom a terápia lefolytatásához egy ráhangoló meditációt, amely megnyitja a tudatot a szellemi fényvilág előtt.

Trudi Thali így ír:

"Sosem fogom elfelejteni azt a látomást, amely néhány évvel ezelőtt egyúj fénydimenziót mutatott meg nekem. A harmadik szememmel egy fehér fényból szőtt, az egész világmidnenségen átívelő geometrikus hálózatot láttam. A háló metszéspontjait háromszögű vonalak alkották. E mindent átszövő háló közepén aranyfényű kerszt ragyogott. Akkor nagyon megragadott ez a látomás, de nem is sejtettem, hogy az emberiség számára is új dimeziót nyitott. Most egyre inkább érzem, hogy tudatunkkal szabad ebből a világosságból merítenünk. Különösen energiarendszerünk meridiánjai irányulnak erre a fényrendszerre. Ezért nevezem ezt az új gyógymódot fényút-terápiának vagy fényút-kezelésnek. A valódi gyógyítás számomra végső soron azt jelenti, hogy atestet és a lelket újrahangoljuk, mégpedig a krisztusfény kozmikus rendjére. A fény és az anyag között rendezőerők vagy angyali lények működnek közre közvetítőként.
A fényút terápia ezenfelül nagyon kellemes kezelés. Jótékony hatású, megszünteti a feszültségeket, és a kezek szerető, gyengéd ráhelyezése a test meridiánáramlataira gyógyítóan hat a testi és lelki bajokra. Minden gyógymódnak, az orvostudomány gyógymódjainak is az energiarenszer diszharmóniájaként kellene tekintenie bármely betegség valódi okát. A fénypálya-kezelésre mint kiegészítő gyógymódra kétségkívül sürgető szüksége van az egészségügyünknek. Szelíd forradalomként az árrobbanást is kedvező irányban befolyásolná."

"A létezők hátán a jin,
keblén a jang;
a lélekerő adja
összhangjukat."
_Lao-ce_


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok