2014. július 13., vasárnap

Kvantumugrás és Felemelkedés


Szeretnék néhány megfontolandó gondolat kísérletet tenni arra vonatkozóan, hogy a 2012 kapcsán beharangozott felemelkedés honnan hová és hogyan fog történni?

Miért nem eleve elvetendők az ilyen megfogalmazások? Hogyan kínál alkalmat a kvantumugrásra egy holisztikus világmodell?

A spiritualitás hívei nagyjából egységesen úgy vélik, hogy 2012-től egy rezgésemelkedés fog végbemenni bolygónkon és a mind a Föld, mind az emberiség felemelkedik egy olyan frekvenciaszintre, amely egy új korszakot nyit meg az életünkben. Ezt kvantumugrásnak is szokás nevezni, de nem mindenki számára világos, hogy mit értenek alatta.

Induljunk ki abból az első hallásra talán merésznek tűnő előfeltevésből, hogy ha mi létezünk 3. térdimenzióban, akkor létezünk számos magasabb dimenzióban is. (Eme teória mellett szóló érveket a szent könyvek tartalmazzák.) Már csak azért is tartom ezt helyes alapállásnak, mert álláspontom szerint minden a finomabb szubsztanciából indul ki és oda is tér vissza. Ha úgy tetszik, minden az isteniből indul és oda kanyarodik vissza. Ergo a magasabb világ magában foglalja az alacsonyabbat, az ember teste a magasabb rendű összetevőit.

Külön kérdés, hogy melyek ezek a magasabb rendű összetevők? Sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, de most nevezzük az egyiket „léleknek”. A lélekben éppen az a szép, hogy képes mindent áthatni egy olyan finomsági szinten, amely szinte észrevehetetlen az anyagközpontú emberi tudat számára. A lélek másik lényeges tulajdonsága a formálhatósága. Ez nem azt jelenti, hogy ő maga képes átalakulni, hiszen egy örökkévaló lényről beszélhetünk, csupán azt jelenti, hogy képes maga köré felépíteni rengeteg olyan burkot, amelynek révén megtapasztalhatja a különféle rezgésű világegyetemet, amelyek egyike az a háromdimenziós világ, amelyben élünk.

A lélek és az anyag körülbelül olyan messze áll egymástól, mint Isten és az ember jelenlegi énképe, mindazonáltal, ha akarjuk és ha képesek vagyunk rá, megtalálhatjuk a kapcsolatot közöttünk. Miért? Mert az egyik áthatja a másikat. Emlékezzünk az előfeltevésünkre! Léteznünk kell magasabb dimenziókban is.

A kapcsolat lehet gondolati, lehet érzelmi, lehet hittel teli, és még sokféle, végső soron pedig azonosulás. Vannak, akik az anyag és az energia közötti kapcsolatot kutatják, vannak, akik az energia és az információ kötelékét, akadnak, akik az anyag és az információ relációját vizsgálják. Tudomány, pszichológia, teológia, filozófia, művészet… az emberi megismerés sokféle útja, de mind ugyanabból az Egységből származik, egyik sem több vagy jobb a másiknál, csak egyszerűen más.
A magasabb energiaszintekre való átlépéseket én ugrásnak, sőt áttörésnek nevezem. Ilyet az ember a mindennapi életében is megél, csak akkor nem gondolja még, hogy ezt tette. Az egész életünk egy metamorfózis, sőt egyfajta transzfiguráció. Az átalakulás és az átlényegülés nem ugyanaz, de egyikből következhet a másik. Minden folyamat tartalmaz előnyöket és hátrányokat, mert a régi elvész, az új megszületik. A 2012-es rezgésemelkedés is ilyen: aki együtt rezonál vele, aki befogadja, aki rákapcsolódik, aki meglovagolja, az változni tud.

Hogyan megy végbe ez a folyamat? Mint az élet: van, aki a szerelmet édesnek tartja, s van, aki keserűnek. A személyiség a legtöbb változását nem veszi észre, de általában megrázkódtatással reagálja le. Az újfajta energiák újfajta információkat hoznak el, amik a spirituális, vagy fogalmazzunk úgy, az anyagtalan részeinkre lesznek nagy hatással. A testünk csak egy bizonyos rezgéshatárig fizikai, onnantól anyagtalan. Azonban nem hiszem, hogy ez a mostani rezgésemelkedés vagy kvantumugrás rögtön kiröpít minket a testi létből, mivel nem ez a célja.

Tudniillik, az emberiség egésze még nem készült fel erre és legyünk őszinték, mi még nem tanultuk meg, hogyan éljünk békében és harmóniában ezzel a világgal és ezzel az énünkkel. Ha pedig ez így van, akkor hogyan képzelhetjük, hogy majd „beengednek” a magasabb világokba.
Egyelőre a rombolás dominál az ember egyéni életében, ami egy energiaszintet takar. Amíg ezen az állapoton szabad akaratból nem változtatunk, addig nem kényszerít minket a Sors a felemelkedésre. Az viszont elképzelhető, hogy majd olyan körülményeket teremt a Sors, ami szinte minden emberből kikényszeríti az állapot- és a tudatváltozást. De ha megfigyeljük, ilyen helyzeteket nap mint nap teremt a Sors jelenleg is.

A gond ott kezdődik, hogy az ember olyanná lett, mint az egyiptomi mitológiában Ozirisz, akit szétszabdalták. A testhz kacsolódó tudatrészünkúlnőtt és eluralkodott a többin, így az anyagtalan részeknek nem jut esély az érvényesülésre, a kibontakozásra és a beteljesedésre.
A transzcendens világokban zajló folyamatok pedig afelé tartanak, hogy kibillentsék az emberiséget ebből a szellemi kátyúból, mert az ember nem hajlandó ezt magától megtenni. Itt felvethetné valaki, hogy egyes vezetői körök ezt a „felemelkedést” majd nem fogják hagyni megtörténni, mert az érdekeik mást diktálnak. Nos, ez akár igaz is lehet, ezért oldották meg a Sorsírók kozmikus együttállásokkal ezt a korszakváltást és nem egyetlen Megváltó leszülettetésével.

http://rejtelyekszigete.blogger.hu/2012/10/06/kvantumugras-es-felemelkedes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok